Jak wykorzystywać szkolną platformę e-learningową?

24 sierpnia 2020

Własna platforma edukacyjna to rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej szkół. Czy Twoja placówka wprowadziła już to narzędzie? A może dopiero się do tego przymierza? Sprawdź, w jaki sposób wykorzystać platformę w nauczaniu.

Szkolna platforma e-learningowa to system, którego zadaniem jest wspomaganie edukacji. Każdy nauczyciel, a czasem również i każdy uczeń, posiada na takiej platformie własne konto. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują dostęp do zamieszczanych na platformie treści, a także możliwość korzystania z wielu funkcjonalności systemu. Naprawdę szkoda byłoby, gdyby to przydatne narzędzie było niewykorzystywane i „leżało odłogiem”. Chcemy zatem zaproponować Ci kilka sposobów na wykorzystanie szkolnej platformy.

  1. Lekcja w tradycyjnej sali wzbogacona o interaktywne materiały

Jedną z opcji wykorzystania platformy jest po prostu uruchomienie interaktywnych materiałów, które są na niej dostępne, podczas lekcji. Dobrze jest, jeśli w takim przypadku każdy uczeń ma zapewniony dostęp do komputera, by móc samodzielnie wykonywać zadania. Nie zawsze jednak jest to konieczne. W niektórych przypadkach ćwiczenia nadają się również do wspólnego wykonywania przez klasę, podczas gdy obraz z monitora wyświetlany jest za pomocą rzutnika.

Takie rozwiązanie uatrakcyjnia lekcję oraz zwiększa zaangażowanie uczniów. Interaktywne zadania (np. typu „uzupełnij lukę”) często nauczyciel może w prosty sposób stworzyć samodzielnie korzystając z możliwości platformy. Zdarza się również, że na platformie dostępne są gotowe materiały e-learningowe, które wystarczy uruchomić i przedstawić podczas lekcji.

Sprawdź naszą propozycję interaktywnego zadania.

  1. Przeprowadzanie sprawdzianów sprawniejsze niż zwykle

Platformy umożliwiają przeprowadzanie testów sprawdzających. Ciekawą opcją jest zatem zrealizowanie sprawdzianu z danego tematu przy użyciu platformy, o ile oczywiście mamy możliwość skorzystania z sali komputerowej. Wyniki takich testów mogą być zliczane automatycznie (w przypadku pytań zamkniętych), a rezultaty są widoczne dla nauczyciela oraz ucznia. Ta opcja znacznie usprawnia przeprowadzanie sprawdzianów oraz ich ocenę.

  1. Utrwalanie wiadomości zautomatyzowane

W przypadku, gdy uczniowie posiadają na platformie własne konta, możliwe jest udostępnianie im quizów i testów, dzięki czemu mogą oni sprawdzać efektywność swojej nauki na bieżąco. To z pewnością bardziej angażujące rozwiązanie niż statyczne pytania na końcu rozdziału w podręczniku!

  1. Zadanie domowe już nie takie nudne

Na platformę z łatwością można także przenieść wykonywanie przez uczniów zadań domowych. Plusem takiego rozwiązania, oprócz możliwości przedstawiania zadań w formie interaktywnych ćwiczeń, jest opcja monitorowania aktywności uczniów oraz bieżącego przeglądania zapisywanych przez nich odpowiedzi.

  1. Konsultacje z nauczycielem to nie problem

Niejeden uczeń napotyka na problemy podczas wykonywania zadań domowych, tworzenia projektów na lekcję czy nauki do sprawdzianu. A gdyby tak uczniowie mogli zadawać pytania nauczycielowi w trakcie przygotowywania się do szkoły? I w tym przypadku naprzeciw potrzebom wychodzą funkcjonalności platform e-learningowych. Na platformach takich zazwyczaj można w prosty sposób komunikować się z innymi jej użytkownikami, np. poprzez czat czy forum.

  1. Wzajemna pomoc na bieżąco

Opisane środki komunikacji mogą również z powodzeniem służyć uczniom do świadczenia pomocy rówieśniczej. Z pewnością warto zachęcać ich do takich działań, gdyż kształtuje to umiejętność współpracy.

  1. Lekcja odwrócona

Omówienie zagadnienia na lekcji, a następnie poproszenie uczniów o wykonanie zadań utrwalających na platformie w domu to jedna opcja, ale gdyby tak… „zrobić to na odwrót”? Lekcja odwrócona to bardzo efektywny sposób nauczania. Polega ona na tym, że najpierw uczniowie przyswajają wiedzę z danego zagadnienia samodzielnie w domu, a w szkole rozwiązują zadania pod okiem nauczyciela. Oczywiście, w tym przypadku platforma miałaby zastosowanie w pierwszej ze wspomnianych faz nauki. Uczniowie mogą zdobywać wiedzę poprzez różne materiały zamieszczone na platformie, w tym np. skrypty, filmy, pliki audio, quizy.

  1. Dodatkowe materiały na wyciągnięcie ręki

Jednym z zarzutów kierowanych w stronę współczesnego szkolnictwa jest brak dostosowania lekcji do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów. Wykorzystanie platformy edukacyjnej może być odpowiedzią na ten problem. Umieszczanie dodatkowych materiałów dokładniej wyjaśniających zagadnienie lub też rozszerzających je to ciekawa opcja, o której warto pomyśleć.

  1. Głos dla każdego

Czy wszyscy uczniowie mają szansę wypowiedzieć się podczas szkolnej lekcji trwającej 45 minut? Niestety, zazwyczaj jest to niemożliwe. Nauczyciel, korzystając z platformy edukacyjnej, ma możliwość zaangażowania całej klasy do dyskusji na konkretny temat, np. rozpoczynając wątek na forum.

  1. Baza wiedzy stworzona przez uczniów

Szkolna platforma to świetne narzędzie do tego, aby wprowadzić uczniów do koncepcji uczenia się przez całe życie oraz współpracy rówieśniczej. Można osiągnąć to poprzez zachęcenie klasy do stworzenia własnej bazy wiedzy, która posłuży im np. podczas nauki do matury. Ciekawym przykładem może być opracowanie przez uczniów na platformie słownika zawierającego najważniejsze wyrażenia w języku angielskim.

 

Te 10 sposobów to jedynie propozycje, a metod na wykorzystanie szkolnych platform z pewnością można wymyślić mnóstwo. Wiele zależy od wyobraźni nauczycieli, bo to przecież oni są najważniejsi w procesie nauczania!

Podobało Ci się? Podziel się:

Odwiedź nas na:

Kontakt

Jak możemy Ci pomóc?

Brand Manager - Aneta
atyrakowska@eduroom.edu.pl

Helpdesk - Karolina
helpdesk@eduroom.edu.pl

13 + 13 =

Właścicielem serwisu eduRoom jest: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.
Świlcza 145b, 36-072 Świlcza  |  NIP 813-33-33-609, KRS 0000179485

Polityka ochrony danych